-->-->-->--> --> בלוג על גרמנית כשפה שניה ומעבר לגרמניה לגור או ללמוד